INFO


Festival ROCKSCAPE 2017 sa uskutoční 1. až 3. júna 2018 priamo v centre Banskej Bystrice – na Hornej ulici.. Areál sa pre návštevníkov otvára v sobotu 2. júna o 16:00. Uzatvára sa v nedeľu 3. júna o 24:00.


Hlavné pódium (Stage A) bude umiestnené priamo na Hornej ulici, pred bývalým pivovarom Perla a druhé (Stage B) v Klube 77 a tretie (Stage C) v záhrade vily Dominika Skuteckého.


V ponuke bude tradičný festivalový sortiment – jedlo, alkoholické a nealkoholické nápoje, prípadne tabakové výrobky. K dispozícii budú toalety (chemické aj kamenné) a pitná voda.


Okrem hudobných vstúpení budú súčasťou programu aj pridružené aktivity (napr. premietanie filmov, divadelné predstavenia, tvorivé dielne...).

Vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji, alebo na mieste v čase konania festivalu.