VSTUP

Vstup do areálu bude možný len z vrchnej strany Hornej ulice (od Námestia SNP).

Každý návštevník pri vstupe dostane identifikačný náramok, ktorý ho oprávňuje na pobyt vo festivalovom areáli počas doby trvania festivalu. Pre opustenie festivalového areálu a opakovaný vstup je potrebné preukázať sa identifikačným náramkom. Náramok bude návštevníkovi umiestnený na zápästie. Dôvodom na iné umiestnenie náramku môžu byť len špecifické prípady, napríklad choroba alebo absencia rúk.

Pri výzve usporiadateľskej služby je návštevník povinný preukázať sa týmto náramkom. V prípade, že návštevník nebude mať náramok alebo tento bude poškodený, prípadne falošný, bude vyvedený z areálu a bude od neho vymáhaná náhrada škody v minimálnej hodnote ceny vstupného. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikačného náramku je zodpovedný návštevník, preto mu nový náramok bezplatne vydaný nebude.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov. Zvieratá nie sú povinné mať identifikačný náramok.