HYGIENA

Vo festivalovom areáli sa nachádzajú kamenné toalety (v Klube 77) a bude tu rozmiestnený aj dostatočný počet chemických toaliet.

K celkovej hygiene a zároveň príjemnej atmosfére môže prispieť každý z nás aj tým, že odpadky umiestni do pripravených nádob (igelitových vriec). Umiestnené budú v celom festivalovom areáli, vrátane stanového mestečka. O ich pravidelné vynášanie sa postará usporiadateľská služba.